ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีคิดความสูงของยาง เวลาจะเปลี่ยนล้อแม็ก+ตัวอักษรที่อยู่ด้านข้างแก้มยางรถยน  (อ่าน 28696 ครั้ง)

Rider_Focus

 • บุคคลทั่วไป
ตัวเลขและตัวอักษรต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนแก้มยางรถยนต์นั้น สามารถบ่งบอกถึงคุณสมบัติของยางได้ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขนาดของยาง เช่น หน้ากว้าง ซีรี่ส์ ขนาดขอบกระทะล้อ และยังบ่งบอกถึงขีดจำกัด ความเร็วสูงสุด, ดัชนีในการรับน้ำหนักของยางเส้นนั้นๆ รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆ อีกด้วย ซึ่งคุณสมบัติ ดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลทั่วๆไป ที่ท่านเจ้าของรถควรจะทราบเพื่อที่จะได้เลือกซื้อยางในครั้งต่อไปได้ อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับรถยนต์ของท่านสำหรับตัวเลขที่อยู่บนแก้มยางของรถเก๋ง โดยทั่วไปจะมีลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้
? 195/60R14 85H
? 195 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
? 60 คือ ซีรีส์ยาง
? R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
? 14 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว
? 85 คือ ดัชนีในการรับน้ำหนักของยางต่อเส้น
? H คือ ขีดจำกัดความเร็วสูงสุด

สำหรับความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถกระบะ มีลักษณะดังนี้
? 195R14C 8PR
? 195 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
? R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
? 14 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว
? C คือ ยางที่ใช้เพื่อการขนส่ง (มาจากคำว่า commercial)
? 8PR คือ อัตราชั้นผ้าใบเทียบเท่า 8 ชั้น
(ในส่วนของซีรีส์ ถ้าไม่ได้ระบุ คือ ซีรีส์ 80)

ความหมายของตัวเลขและตัวอักษรบนแก้มยางรถขับเคลื่อน 4 ล้อ จะมีลักษณะดังนี้
? 31x10.5R15
? 31 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว
? 10.5 คือ ความกว้างยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว
? R คือ โครงสร้างยางแบบเรเดียล
? 15 คือ เส้นผ่าศูนย์กลางกระทะล้อ มีหน่วยเป็นนิ้ว

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาง : ความกว้างของยาง/ความกว้างของหน้ายาง

ความเข้าใจผิด : บนแก้มยางจะมีการระบุขนาด ต่างๆ ของยางเส้นนั้นไว้อยู่เสมอ สำหรับยางทั่วไปจะมีการระบุราย ละเอียดที่คุ้นเคยกันตามตัวอย่าง เช่น 205/60R15 ตัวเลข 3 หลักแรกนี้เองที่หลายคนเข้าใจผิด โดยเข้าใจว่าเป็นความกว้างของหน้ายางที่สัมผัสถนน มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ในกรณีตัวอย่างนี้ คิดว่ายางเส้นนี้มีหน้ากว้าง 205 มิลลิเมตร

ความเป็นจริง : ตัวเลข 3 หลักแรกนี้ เป็นความกว้างของยาง ไม่ใช่ความกว้างของหน้ายางที่สัมผัสพื้น วิธีการตรวจสอบง่ายๆ ตัวเลข 3 หลักนี้ ก็คือ นำยางเส้นนั้นใส่กับกระทะล้อที่มีขนาดเหมาะ สมกันตามมาตรฐานที่วงการยางกำหนดและสูบลม วัดความกว้างของยางจากส่วนที่กว้างที่สุด ซึ่งมักจะ เป็นส่วนโค้งของแก้มยางที่ป่องออกมา จากแก้มข้างหนึ่งมายังอีกข้างหนึ่ง โดยวัดรวมทุกอย่างที่กว้าง ที่สุด ถ้าบังเอิญมีตัวอักษรตัวเลขหล่อนูนออกมา ก็ ต้องวัดรวมด้วย แล้วก็จะได้ค่าความกว้างนั้นออกมา

ตัวเลข 3 หลักแรกที่ระบุไว้ เช่น 205 จะเป็นความกว้างของยางในส่วนที่ป่องที่สุด ซึ่งเป็นแก้มยาง ส่วนความกว้างของหน้ายางจริง จะไม่มีการกำหนดไว้ และเท่าที่ทดลองวัดดู ก็จะแคบว่าตัวเลขความกว้างของยางที่ระบุไว้ 10-30 มิลลิเมตร นั่นหมายความว่า สมมุติิยางที่ระบุความกว้าง ไว้เท่ากัน แต่ต่างรุ่นต่างยี่ห้อกัน ความกว้างของยาง บริเวณแก้มจะต้องเท่ากัน แต่ไม่แน่ว่าความกว้างของยางจะต้องเท่ากัน เพราะพบว่ายางรุ่นสปอร์ตหรือเน้นสมรรถนะสูง จะมีความกว้างของหน้ายางใก้ลเคียงกับตัวเลขความกว้างของยางมากกว่ายางรุ่นพื้นๆ สำหรับใช้งานทั่วไป

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาง : ตัวเลขซีรีส์ ต้องคำนวนก่อน

ความเข้าใจผิด : จากตัวอย่าง 205/60R15 ตัวเลข 2 หลักชุดที่ 2 คือ 60 หมายถึงซีรีส์ของยาง หลายคนเข้าใจผิดว่า ยางที่มีตัวเลขซีรีส์มาก จะต้องมีแก้มสูงกว่ายางที่มีซีรีส์น้อยกว่าเสมอ

ความเป็นจริง : ตัวเลขซีรีส์ หมายถึง ความสูงของแก้มยางคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความกว้างของยาง หากต้องการทราบความสูงจริงของแก้มยาง ก็ต้องมีการคำนวณก่อน จากตัวอย่าง ยางเส้นนี้ มีความสูงของแก้มยาง เป็น 60 เปอร์เซ็นต์จากความกว้าง 205 มิลลิเมตร คำนวนโดยนำ 205 X (60/100) = 123 มิลลิเมตร ถ้าไม่ผ่านการคำนวณ จะสรุปลอยๆ ไม่ได้ว่า ยางซีรีส์ 65 จะมีแก้มยางจริงสุงกว่ายางซีรีส์ 60 หากมีความกว้างของยางต่างกัน

เช่น ยาง 205/60R13 มีแก้มสูง 205 X (60/100) = 123 มิลลิเมตร ส่วนยาง 185/65R13 มีแก้ม สูง 185 X (65/100) = 120.25 มิลลิเมตร มีแก้มจริงเตี้ยกว่าทั้งที่มีตัวเลขซีรีส์เป็น 65 มากกว่าเส้นแรกอยู่ 5 ซีรีส์ ถ้าจะเดาความสูงของแก้มยาง ก็ต้องดูตัวเลข 3 หลักแรกความกว้างของยางด้วย แต่ถ้าจะให้แม่นยำก็ต้องนำไปคำนวณก่อน

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาง : ยางที่ใช้กับกระทะล้อขอบใหญ่กว่า ยางต้องใหญ่กว่า

ความเข้าใจผิด : ในกรณีที่จะเปลี่ยนล้อแม็กให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้น ตามสไตล์ล้อแม็กวงโต+ยางแก้มเตี้ย เช่น ล้อเดิมขอบ 14 นิ้ว จะเปลี่ยนเป็นขอบ 16 นิ้ว หลายคนเข้าใจผิด โดยรีบสรุปว่ายางที่ใช้กับกระทะล้อขอบ 16 นิ้ว ต้องมีขนาดใหญ่กว่ายาง 14 นิ้ว ไปมองไปอิงกับตัวเลขขอบกระทะล้อทั้งที่นั่นคือ วงในของยาง ไม่ใช่วงนอก

ความเป็นจริง : ยางจะมีเส้นรอบวงมากหรือมีความสูงโดยรวมเท่าไร ไม่เกี่ยวกับขนาดของกระทะล้อหรือเรียกกันว่าขอบกี่นิ้วนัก เพราะต้องขึ้นอยู่กับความสูงของแก้มยาง ซึ่งก็ขึ้นกับความกว้างและซีรีส์นั่นเอง ยางขอบ 17 นิ้ว ซีรีส์น้อยแก้มเตี้ยบางเฉียบ อาจจะมีเส้นรอบวงน้อยและมีความสูงโดยรวมน้อย กว่ายางขอบ 14 นิ้ว ซึ่งมีซีรีส์มากและแก้มสูงก็เป็นได้
(ที่มา:สาระน่ารู้จาก Auto Check Point Co.,Ltd)ทีนี้มาลองคิดตามตัวอย่างกันดูเล่นๆนะครับ

ล้อขนาด 205/55-16
วิธีคิดความสูงของยาง : แก้มยาง 1 ข้างสูง = 205 x (55/100) = 112.75 ม.ม. แปลงเป็นนิ้วโดยการหารด้วย 25.4 (25.4 mm = 1 inch.) จะได้เท่ากับ 4.439 นิ้ว เอามาคูณ2 (แก้มยางบน+ล่าง) แล้วบวกด้วยขนาดล้อ 16 นิ้ว จะได้ความสูงทั้งหมด = 24.878 นิ้ว

ล้อขนาด 205/45-17
วิธีคิดความสูงของยาง : แก้มยาง 1 ข้างสูง = 205 x (45/100) = 92.25 ม.ม. แปลงเป็นนิ้วโดยการหารด้วย 25.4 (25.4 mm = 1 inch.) จะได้เท่ากับ 3.632 นิ้ว เอามาคูณ2 (แก้มยางบน+ล่าง) แล้วบวกด้วยขนาดล้อ 17 นิ้ว จะได้ความสูงทั้งหมด = 24.264 นิ้ว

ล้อขนาด 225/40-18
วิธีคิดความสูงของยาง : แก้มยาง 1 ข้างสูง = 225 x (40/100) = 90 ม.ม. แปลงเป็นนิ้วโดยการหารด้วย 25.4 (25.4 mm = 1 inch.) จะได้เท่ากับ 3.5433 นิ้ว เอามาคูณ2 (แก้มยางบน+ล่าง) แล้วบวกด้วยขนาดล้อ 18 นิ้ว จะได้ความสูงทั้งหมด = 25.087 นิ้ว

ล้อขนาด 235/40-18
วิธีคิดความสูงของยาง : แก้มยาง 1 ข้างสูง = 235 x (40/100) = 94 ม.ม. แปลงเป็นนิ้วโดยการหารด้วย 25.4 (25.4 mm = 1 inch.) จะได้เท่ากับ 3.701 นิ้ว เอามาคูณ2 (แก้มยางบน+ล่าง) แล้วบวกด้วยขนาดล้อ 18 นิ้ว จะได้ความสูงทั้งหมด = 25.401 นิ้ว

พยายามเลือกขนาดให้ใกล้เคียงของเดิมติดรถออกจากโรงงาน เข็มไมล์จะได้ไม่เพี้ยนนะครับ
สูงกว่าเดิม=ไมล์แข็ง(บอกค่าความเร็วน้อยกว่าความเร็วจริง)
เตี้ยกว่าเดิม=ไมล์อ่อน(บอกค่าความเร็วมากกว่าความเร็วจริง)


เครรดิต http://matchingcar.com/board/showthread.php?t=1893
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มีนาคม 2553, 20:38 น. โดย Rider_Focus »

focusian ออฟไลน์

 • ผู้คุมกฎ
 • Focus มหาเทพ +1
 • **
 • กระทู้: 4,996
 • เพศ: ชาย
 • รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันใช้โฟกัส
Re: วิธีคิดความสูงของยาง เวลาจะเปลี่ยนล้อแม็ก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12 มีนาคม 2553, 10:44 น. »
 :a7:
รักในหลวง  ห่วงลูกหลาน  ร่วมกันใช้โฟกัส ฟิเอสตา เรนเจอร์  เอเวอร์เรส เอคโค่สปอร์ต มอนเดโอ

Tomcat ออฟไลน์

 • น้ากัส
 • ***
 • กระทู้: 183
 • เพศ: ชาย
Re: วิธีคิดความสูงของยาง เวลาจะเปลี่ยนล้อแม็ก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12 มีนาคม 2553, 11:34 น. »
เยี่ยมเลยครับน้า :a7:

BTMT_Neo ออฟไลน์

 • My name is BORN.
 • ผู้คุมกฎ
 • โฟกัสแมน
 • *****
 • กระทู้: 604
 • เพศ: ชาย
 • สำเร็จได้ด้วยกายตน
Re: วิธีคิดความสูงของยาง เวลาจะเปลี่ยนล้อแม็ก
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 12 มีนาคม 2553, 13:30 น. »
 :a7: :a7: :a7:
+1 ครับ

ใครจะเปลี่ยนขนาดล้อ ขนาดยางลองเข้าไปคำนวณดูได้เลยครับ

http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp

FORD FOCUS 1.8 4D 2006 : 304,xxx km.

Rider_Focus

 • บุคคลทั่วไป
ตัวอักษรที่อยู่ด้านข้างแก้มยางรถยนต์
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ป.ล.บทความต่างๆในเม้มนี้เอามาจากเว็ปนึง ต้องขออภัยที่จำเว็ปไม่ได้ครับ เลยไม่ได้เขียนเว็ปไว้เป็นเครดิต

~นายต้น~ ออฟไลน์

 • ต่น_ต๊น
 • Focus มหาเทพ
 • *
 • กระทู้: 3,483
 • เพศ: ชาย
 • You're not good & You're not bad
  • Aqu@Mind รับจัดพรรณไม้น้ำ/ออกแบบตู้ปลาครบวงจร
  • อีเมล์
 

Treeveereta ออฟไลน์

 • กัสจัง
 • *
 • กระทู้: 1